ĐẠI LÝ BÁN XE DU LỊCH

ĐẠI LÝ BÁN XE THƯƠNG MẠI

Dự toán chi phí :

  • Phí trước bạ (10%) 334.000.000 VND
  • Phí sử dụng đường bộ (01 năm) 1.560.000 VND
  • Bảo hiểm thân vỏ (01 năm) 437.000 VND
  • Phí đăng kí, đăng kiểm, TNDS 340.000 VND
  • Tổng cộng 3.696.337.000 VND
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo

Ước tính mua xe trả góp

100 Triệu 1 tỷ

1 Năm 7 Năm
Tổng tiền vay: 0 đồng
Tổng tiền lãi: 0 đồng
Tổng tiền phải trả: 0 đồng
* Công cụ tính toán chỉ mang tính chất tham khảo